Verburg: voor 1 maart geen drukjacht op Veluwe
  
DEN HAAG (ANP) - Voor 1 maart 2008 vindt er op de Veluwe geen drukjacht plaats op de wilde zwijnen. Dat heeft minister Gerda Verburg (Landbouw) donderdag toegezegd aan de Tweede Kamer.
 
Verburg wilde niet ingaan op de discussie over de omstreden jachtmethode, zolang de zaak nog onder de rechter is. De Faunabescherming is opnieuw naar de rechter gestapt, nu de minister de bezwaren van de organisatie tegen de drukjacht niet-ontvankelijk heeft verklaard. Tegenstanders gingen er al van uit dat er dit seizoen geen drukjacht meer plaatsvindt, aangezien er in januari en februari niet wordt gejaagd. De dieren hebben dan net jongen.

De provincie Gelderland beslist op zijn vroegst begin januari over bezwaren van de Faunabescherming. Pas twee weken na dat besluit mag eventueel worden begonnen met de drukjacht, oordeelde de rechter eerder.

Verburg wil de verboden methode voor een keer toestaan omdat er volgens haar sprake is van een calamiteit op de Veluwe. Schattingen geven aan dat er tussen de 4000 en 6000 zwijnen leven waar 800 als optimaal wordt gezien. Gemeenten en ondernemers klaagden over overlast en schade die de naar eten zoekende dieren veroorzaakten. De zwijnen waren ook betrokken bij een groot aantal verkeersongelukken.
Tegenstanders van de jacht plaatsten donderdag in de Tweede Kamer ook veel vraagtekens bij de jacht op Kroondomein Het Loo en het kostenplaatje daarvan. Zij repten van plezierjacht. Maar die vindt er volgens Verburg niet plaats. ,,Er is populatiebeheer van de wilde hoefdieren op het Kroondomein, dat is beheerjacht. De wet stelt daarbij eisen aan jagers en jacht.''
Bron: gelderlander, 20 december 2007 
 
Jacht Oranjes betaald met belastinggeld
  
AMSTERDAM - De regering heeft toegegeven dat de jacht door de koninklijke familie wordt betaald met gemeenschapsgeld. Dat antwoordt minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar (PvdA) op Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvdD). 
De kosten van het Koninklijk Jachtdepartement worden gedeclareerd bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Wonen, Wijken en Integratie, bericht De Pers.
Het Jachtdepartement is een onderdeel van de Dienst Koninklijk Huis en is verantwoordelijk voor faunabeheer en toezicht op het Kroondomein Het Loo, het landgoed bij Paleis Het Loo.
  
De Partij voor de Dieren laat weten verbaasd te zijn dat de hobbyjacht van de Oranjes wordt betaald met belastinggeld terwijl er helemaal geen draagvlak is voor het voor de plezier doden van dieren. De PvdD wil nu weten hoeveel geld er precies naar het Koninklijk Jachtdepartement is gegaan.
Met name de drijfjacht op wilde zwijnen, die in 2001 werd verboden maar binnenkort mogelijk weer wordt toegestaan, wekt weerstand op in de maatschappij. In Nederland zijn ongeveer zeshonderd jager met een brevet waarmee op zwijnen gejaagd mag worden, weet de PvdD. Veel van hen zouden van adel zijn of tot de top van het bedrijfsleven behoren.
   
Bron: Telegraaf, 28 september 2007
     
Overheid sponsort bouw varkensflats

Den Haag - Het Nationaals Groenfonds onder voorzitterschap van Prof mr. P van Vollenhoven heeft besloten in samenwerking met de Rabobank leningen aan intensieve veehouderijen te verstrekken tegen 2% rente om bedrijfsverplaatsingen mogelijk te maken.

Marianne Thieme, fractievoorzitter Partij voor de Dieren: ‘De grootschalige bio-industrie profiteert van goedkope leningen van de overheid, maar klaagt dat ze nergens welkom is. Geen wonder, want welke burger wil nu een varkensflat en de bijbehorende milieuvervuiling in zijn dorp? Een snelle en effectieve manier om de door het kabinet gestelde milieudoelen te bereiken is een inkrimping van de veestapel. Het is dus onacceptabel dat met deze lening het omgekeerde wordt beoogd: grote gesloten varkens-flats in kleine plattelandsgemeenten. Gesponsord door de overheid en dus van ons belastinggeld dat talloze betere doelen kan dienen. Waarom zouden burgers eigenlijk solidair moeten zijn met een commerciële sector die een verwoestend effect heeft op onze leefomgeving?

De Partij voor de Dieren heeft daarom kamervragen gesteld over deze onterechte steun aan de bio-industrie en wil van de ministers van LNV en EZ weten of het project openbaar aanbesteed is, waar-om leningen verstrekt worden tegen niet-marktconforme condities, of dit in overeenstemming is met de Europese mededingingsregels en of omschakeling naar biologische akkerbouw en/of veehouderij op een soortgelijke wijze van soft sponsoring mag rekenen.

De Partij voor de Dieren vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat een door landelijke en regionale overheden in het leven geroepen instelling die ten doel heeft om natuur, bos en landschap te verbete-ren, zich tevreden zou stellen met louter verplaatsing van intensieve veehouderijen mogelijk uitmon-dend in nog intensievere vormen van veehouderij

Bron: Partij voor de dieren, 5 september 2007

Spoeddebat over bloedig varkenstransport

DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt een spoeddebat na het Nederlandse varkenstransport dat vorige week donderdag in het Duitse Dortmund van de weg is gehaald. SP Kamerlid Krista van Velzen trommelde dinsdag met steun van PvdA, PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren minister van Landbouw Gerda Verburg op.
 
Van Velzen hekelde de miserabele manier waarop met dieren in Europa wordt gesleept. De Duitse politie kwam in actie na telefoontjes van automobilisten die hadden gezien hoe bloed uit de vrachtwagen de snelweg op liep. De truck, op weg naar een slachtbedrijf, bleek te vol geladen.

Proces-verbaal
De 127 varkens aan boord hadden ernstige beetwonden. Tegen de 34-jarige Nederlandse chauffeur werd proces-verbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling en overlading. De varkens mochten na onderzoek door een dierenarts en overgeladen in meerdere trucks verder vervoerd worden.

De SP pleit voor strengere handhaving, afschrikwekkende straffen naar Scandinavisch voorbeeld. Volgens Van Velzen doet minister Verburg de zaak in Duitsland af als een incident. "Dit is een rode lijn. Het wordt tijd voor een restrictiever beleid."

Van Velzen verwacht dat het spoeddebat in de loop van volgende week zal plaatsvinden.
 

(c) ANP, 4 september 2007


© Copyright 2006-2007 kabinet.eu


The website kabinet.eu , is powered by Shopje and Universalis © 2003 - 2020 .  
date: 2007-12-30